Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Stanowisko wobec Europejskiej Unii Zdrowotnej

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa
w sprawie zapowiedzi Europejskiej Unii Zdrowotnej

 

W obliczu pandemii COVID-19 wszystkie państwa świata stanęły przed ogromnym wyzwaniem. W wielu momentach okazało się, że jesteśmy w stanie znaleźć porozumienia ponad tym, co nas różni. Ta nadzwyczajna sytuacja szczególnie udowodniła jedność Unii Europejskiej. Mimo że polityka zdrowotna sensu stricto nie należy do kompetencji UE, udało się zapewnić koordynację działań w pierwszej fazie epidemii oraz przygotować potężne wsparcie dla europejskiej gospodarki na czas odbudowy po kryzysie wywołanym zachorowaniami i powszechnym lockdownem. Państwa i instytucje rozpoczęły ważne dyskusje nad lepszym wyposażeniem Unii w narzędzia do reagowania w przypadkach podobnych kryzysów w przyszłości.


Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa z uznaniem przyjęło propozycje Komisji Europejskiej zmierzające do powołania Europejskiej Unii Zdrowotnej. Uważamy, że w przyszłości ochrona i poprawa zdrowia ludzkiego powinny stać się jedną z kompetencji dzielonych UE i państw członkowskich.
Proponowane dziś zmiany istniejących ram prawnych - nowe rozporządzenie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia, wzmocnienie mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Europejskiej Agencji Leków oraz zapowiedź utworzenia urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia (HERA) – powinny być tylko pierwszym krokiem w stronę wyposażenia UE w realne kompetencje pozwalające na sprawne działanie w obszarze zdrowia publicznego.


18.11.2020