Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Rada Programowa

 • Genowefa GRABOWSKA - przewodnicząca
 • J. Dariusz CYCHOL
 • Jan GARLICKI
 • J. Paweł GIEORGICA
 • Barbara GODLEWSKA
 • Piotr KOŁOMYCKI
 • Adam LUDWICZAK
 • Jacek OLEKSIEJUK
 • Krzysztof ROMANKIEWICZ
 • Robert SMOLEŃ
 • Ewa SPRINGER-KAKIET
 • Krzysztof WILSKI
 • Paweł WÓJCIK
 • Zbigniew ZYCHOWICZ