Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne "EUROPA"

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 
podpis prezesa stowarzyszenia
 
 
 
 
Zapraszam do naszego ruchu wszystkich chętnych, podzielających ideały PSP „Europa”. Im więcej nas będzie, tym większy wpływ będziemy mogli wywierać na otaczającą rzeczywistość.
Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne "Europa" tworzą ludzie, ceniący sobie wolność wyboru miejsca do życia, pracy, studiowania, czy zakładania firm we wspólnej Europie, która dla nas jest w Brukseli i w Krakowie, w Dublinie i Łodzi, w Berlinie i Zielonej Górze. Europa jest naszą wspólną sprawą. Od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej nie możemy o niej mówić "oni", lecz: "MY".
Część z nas brała bezpośredni udział w decyzjach dotyczących UE. Wielu z nas praktycznie korzystało z europejskiej szansy. Jesteśmy przekonani, że więcej integracji - to więcej korzyści także dla Polski i Polaków. Uważamy za nasz obywatelski obowiązek wskazywanie, że politykę europejską można prowadzić lepiej, skuteczniej.
Członków POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA łączy także pogląd, że naszemu społeczeństwu trzeba pozwolić być otwartym i nowoczesnym, a przedsiębiorcom – dać swobodnie prowadzić ich działalność. Chcemy, żeby Polska stała się krajem równych szans, wierzymy jednak, że najlepiej będzie to osiągnąć poprzez wyzwolenie energii obywateli, nie zaś przez nadmierne wtrącanie się organów państwa do wszystkich spraw.