Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Apel Nadzwyczajnego Zebrania Członków PSPE z 10.10.2006 r.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego „Europa” przyjęli 10 października 2006 roku, na swoim Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, następujące oświadczenie:

Dobre rządzenie jest jednym ze standardów Unii Europejskiej. W naszym państwie polityka musi być uprawiana w sposób uczciwy, w zgodzie z etosem publicznej pracy dla Rzeczypospolitej, z szacunkiem dla Obywateli, z odpowiedzialnością za czyny i wypowiadane słowa.

Niestety, stosowane obecnie w praktyce polskiej sceny politycznej standardy stoją w jawnej sprzeczności z tym etosem. Ludzie wybrani po to, aby zajmowali się najważniejszymi sprawami Polski i Polaków cynicznie traktują politykę jak grę, w której liczy się tylko ich wygrana. Dla pozyskania lub utrzymania władzy gotowi są złożyć każdą niemoralną propozycję, rzucić każde oszczerstwo.

Z przykrością obserwujemy narastający kryzys polskiej polityki, której obraz skutecznie odstrasza od udziału w życiu publicznym Obywateli, bez udziału których demokracja nie ma sensu.
Dlatego postanowiliśmy uzupełnić działalność Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego „Europa” o nowy wymiar - ruchu Obywateli na rzecz dobrej polityki, zgodnej z wartościami europejskimi.

Zapraszamy wszystkich, dla których ważne są sposoby rozwiązywania polskich problemów, którzy chcą, aby Polska zajęła w Unii Europejskiej należne jej miejsce, którzy są zniesmaczeni poziomem debaty publicznej i zaniepokojeni tym, że przez zaniechania i wywoływanie konfliktów Polska ryzykuje utratę swojej szansy:

Nie bądźmy bierni!

Wspólnie egzekwujmy od polityków dojrzałość i skuteczną obronę naszej racji stanu, którą dzisiaj jest wykorzystanie członkostwa w Unii Europejskiej oraz optymalne spożytkowanie środków UE.