Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Konferencje i seminaria

Na tej stronie będziemy zawiadamiać o przygotowywanych przez PSPE konferencjach i seminariach oraz zamieszczać relacje i raporty pokonferencyjne.

W latach 2006-2007 odbyły się nastęujące konferencje:

  • 5 lipca 2007 r. - konferencja pt. „Polska - część jednolitego europejskiego rynku: wyzwanie innowacyjności. Fundusze europejskie jako forma wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw". Informacje o Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka”, a także o innych narzędziach wspierania rozwoju przedsiębiorstw przekazali K. Kurzydłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, A. Rybińska - wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, A. Bąkowski z Krajowego Punktu Kontaktowego VII Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz dyrektorzy z Ministerstw: Gospodarki i Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przykładzie firm Eficom i AvioPolska przedstawiono praktyczne efekty wykorzystania środków pomocowych. W konferencji wzięło udział szerokie grono przedsiębiorców i naukowców. Konferencja odbywała się pod patronatem prezesa PAN prof. M. Kleibera, a partnerem merytorycznym był Krajowy Punkt Kontaktowy VII Programu Ramowego. [Wysłuchaj wystąpień, obejrzyj prezentacje]
  • 18 i 19 czerwca w Warszawie przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, Ministerstwa Gospodarki, URE dyskutowali o tym, jak będzie wyglądał "Rynek energii elektrycznej po 1 lipca 2007 roku". Konferencję pod tym tytułem zorganizowała firma Top Consulting; PSPE miało status partnera. Najważniejszym zagadnieniem konferencji było przewidywanie jak ukształtuje się w pełni zliberalizowany rynek energii elektrycznej - w związku z terminem wdrożenia dyrektywy 2003/54/EC; omawiano też wiele kwestii stricte biznesowych (np. sposoby bilingowania po 1 lipca, funkcje operatora systemów pomiarowych, procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, strategie obsługi klienta na zliberalizowanym rynku).[program konferencji]
  • 20 kwietnia 2007 r. w Zielonej Górze odbyła się konferencja pt. „Nowa reforma systemu opieki zdrowotnej: propozycja”. Jej celem było przedyskutowanie nowych rozwiązań organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej, a w szczególności otwarcie rynku obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla prywatnych ubezpieczycieli i wprowadzenie na ten rynek elementu konkurencji, jak również doprowadzenie do realnej konkurencji na rynku świadczeniodawców usług zdrowotnych. Podczas sesji poświęconej problemom szpitali w województwie lubuskim przedstawiono aktualny stan zadłużenia szpitali w odniesieniu do poziomu zadłużenia ich organów założycielskich - jednostek samorządu terytorialnego. wystąpienia wygłosili: Jerzy Miller – wiceprezydent Warszawy, były prezes NFZ; Elżbieta Mucha – prezes Corporate Elite Finance, była wiceminister finansów; Robert Smoleń – prezes PSPE; Krzysztof Romankiewicz – pełnomocnik PSPE w woj. lubuskim, starosta powiatu zielonogórskiego w latach 1998-2006. [Więcej]
  • 11 kwietnia 2007 r. odbyła się konferencja pt.„Unia Europejska w czasie prezydencji niemieckiej: nowe otwarcie?”, zorganizowana przez PSPE oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Dyskusja toczyła się wokół dwóch zagadnień: debaty na temat Traktatu Konstytucyjnego bądź alternatywnych rozwiązań reformy Unii Europejskiej, oraz wokół Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – ze szczególnym uwzględnieniem kierunku przyszłych stosunków UE z krajami Europy Wschodniej. Jako prelegenci wystąpili: przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego Jo Leinen, Adam Daniel Rotfeld, Jarosław Pietras, poseł do Parlamentu Europejskiego Richard Corbett, Volker Berresheim z Ambasady Niemiec, prof. Robert Picht, prof. Jan Barcz. [Więcej]
  • 20 lutego 2007 r. odbyła się Pierwsza Konferencja Bankowa, współorganizowana przez PSP Europa i Związek Banków Polskich. Celem Konferencji było przekazanie środowisku polskich bankowców informacji o przyszłych decyzjach UE mających wpływ na funkcjonowanie tego sektora w Polsce oraz o planowanej polityce polskich władz. Dyskusja toczyła się na dwóch sesjach, poświęconych: realizacji programu konwergencji i polityce wobec wejścia do strefy euro; wdrażaniu Białej Księgi na temat usług finansowych. [szczegóły]
  • W dniach 4 i 5 listopada 2006 roku przeprowadziliśmy - wspólnie z Akademią WWW – szkolenie dla osób zarządzających witrynami internetowymi. Uczestnicy zajęć nauczyli się moderacji Forum internetowego, prowadzenia księgi gości, poznali podstawowe uprawnienia administratora Forum. Szkolenie obejmowało także kreację newslettera i prowadzenie aktualizacji stron www - formatowanie tekstu HTML, stosowanie panelu do aktualizacji treści (CMS), wprowadzanie grafiki.