Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Raporty PSPE

Tu będą znajdować się teksty większych opracowań wykonanych przez PSP Europa o charakterze ogólnodostępnym oraz krótkie, ogólne informacje o raportach wykonanych na zlecenie firm i instytucji niepublicznych (o ile zleceniodawca nie zastrzeże sobie całkowitej poufności materiału)

"Raport Pokonferencyjny sporządzony w wyniku prac Pierwszej Konferencji Bankowej Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego - Europa i Związku Banków Polskich (Warszawa, 20 lutego 2007 r.)":

[...]"W związku z opinią przedstawiciela Rządu RP o przewidywanym spełnieniu kryterium dot. nadmiernego deficytu w 2007 roku (vide pkt. I. 1. 2) uczestnicy Konferencji wyrazili pogląd, iż warto by było, aby Polska przystąpiła do Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM-II z dniem 1 stycznia 2008 roku. Odkładanie tej decyzji niosłoby z sobą ryzyko zbiegnięcia się z możliwym zakończeniem okresu koniunktury po 2009 r. i ponowną niezdolnością do spełnienia kryteriów formalnych.

W trakcie Konferencji zwracano uwagę, iż polski złoty od dłuższego czasu jest walutą stabilną, której kurs w stosunku do euro nie podlega znaczącym wahaniom. Oznacza to, że obecna relacja PLN/€ jest kursem równowagi. Przystąpienie do ERM-II może więc odbyć się przy kursie zbliżonym do obecnego.

Uznano za konieczne ogłoszenie przez władze RP planowanej daty przyjęcia euro. Jeżeli Polska przystąpiłaby do ERM-II 1.01.2008 r., przyjęcie euro mogłoby nastąpić 1.01.2011 roku (2 lata obecności w mechanizmie, ocena w pierwszym półroczu 2010 r.). [...]