Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

12 grudzień 2015

W dniu 12 grudnia 2015 roku na Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa postanowiono ponownie przekształcić tę organizację w społeczny ruch obywateli niezgadzających się na niepełny bądź tylko bierny udział RP w Unii Europejskiej. PSPE działało w ten sposób w latach 2006-07, po czym stało się centrolewicowym i proeuropejskim think-tankiem.
Stowarzyszenie wyraziło obawę przed możliwym zepchnięciem Polski na margines procesów integracyjnych i peryferie UE – także przez nieprzestrzeganie europejskiego standardu demokracji. Pokłada jednak wiarę w siłę polskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezawisłość wymiaru sprawiedliwości, rolę wolnych mediów i internetu.


Stowarzyszenie postanowiło teraz działać jak organizacja typu „watch-dog”, alarmując opinię publiczną w razie łamania w Polsce tzw. kryteriów kopenhaskich i mobilizując opinię publiczną do przeciwstawiania się takim ewentualnym próbom ze strony władz.
W ocenie PSPE po wyborach w 2015 roku wiele wskazuje na ryzyko prowadzenia przez władze państwowe polityki egoistycznej.
Pracami Stowarzyszenia będzie kierować Zarząd składający się z Roberta Smolenia, b. przewodniczącego sejmowej komisji ds. UE, prof. J. Pawła Gieorgicy, dr. Jacka Oleksiejuka, rzecznika prasowego Pawła Wójcika oraz Ewy Springer-Kakiet. Przewodniczącą Rady Programowej została prof. Genowefa Grabowska.

przeczytaj Deklarację PSPE z 12.12.2015
przeczytaj uchwałę o priorytetowych kierunkach działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2018