Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

O NAS W GAZECIE WYBORCZEJ

z6679369QRobert Smolen czlonek zarzadu Stowarzyszenia
 
"Wyrażamy obawę przed możliwym zepchnięciem Polski na margines procesów integracyjnych i peryferie Unii Europejskiej" - pisze w opublikowanej deklaracji PSPE. Stowarzyszenie za rządów koalicji PiS - LPR - Samoobrona sprzeciwiało się jej eurosceptycznej polityce.
Polskie Stowarzyszenia Prointegracyjne - Europa powstało w 2002 roku na fali proeuropejskich nastrojów przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Założyli je prawnicy, dyplomaci i wykładowcy zachęcający do głosowania na "tak".
Po dojściu Prawa i Sprawiedliwości do władzy PSPE przekształciło się w "ruch obywateli sprzeciwiających się polityce PiS". Należało do niego wówczas ok. 240 członków, w większości związanych z lewicą. Po przejęciu władzy przez PO stowarzyszenie przekształciło się w centrolewicowy i proeuropejski think-thank.
W sobotę na walnym zebraniu członkowie PSPE zdecydowali, że chcą wrócić do szerszej formuły. Stowarzyszenie deklaruje, że "nie zgadza się na niepełny bądź tylko bierny udział RP w Unii Europejskiej" i będzie działać jako watch-dog alarmujący opinię publiczną w razie łamania w Polsce tzw. kryteriów kopenhaskich.
"W przededniu trzynastej rocznicy zakończenia negocjacji akcesyjnych na szczycie w Kopenhadze przypominamy, że nasze przystąpienie do UE wymagało pełnego spełnienia kryteriów, wśród których jest m.in. istnienie stabilnych instytucji gwarantujących demokrację, trójpodział władz, rządy prawa, poszanowanie i ochronę praw i wolności obywateli oraz mniejszości. Nie można pozostawać członkiem Unii - wspólnoty demokratycznej - bez bezwzględnego spełniania tego warunku" - piszą w przesłanym oświadczeniu członkowie.
W skład zarządu PSPE wchodzą m.in. były minister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i były przewodniczący sejmowej komisji ds. UE Robert Smoleń, politolog i socjolog prof. Jerzy Paweł Gieorgica oraz dr Jacek Oleksiejuk z Uczelni Łazarskiego. Przewodniczącą rady programowej została Genowefa Grabowska, prof. prawa międzynarodowego, była europarlamentarzystka i senator SdPl.
(Materiał opublikowany za wyborcza.pl: http://wyborcza.pl/1,75478,19347369,polskie-stowarzyszenie-prointegracyjne-europa-sie-reaktywuje.html#ixzz3zD08kvzc )