Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

OŚWIADCZENIE ZG PSP EUROPA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO
- EUROPA
z dnia 15 stycznia 2016 r.
Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – Europa ze zrozumieniem odnotowuje decyzję Komisji Europejskiej o rozpoczęciu specjalnego dialogu z rządem RP w ramach procedury zapewnienia rządów prawa w państwie UE (Rule of Law Framework). Unia Europejska jest wspólnotą demokratycznych państw i społeczeństw, w której każdy musi bezwzględnie przestrzegać wartości, zasad, standardów i norm demokracji zgodnie z przyjętymi przez jej wszystkich członków zobowiązaniami traktatowymi.
Liczymy, że Parlament Europejski, Rada i inne właściwe instytucje UE dowiodą swojej determinacji i skuteczności także w obszarze kontroli przestrzegania przez polskie władze tych wartości europejskich: demokratycznych instytucji i procedur, które były ostatnio pospiesznie i radykalnie zmieniane, co odbierane było jako podważanie rządów prawa w naszym kraju.
Wzmocnieniu praworządności i ochronie Konstytucji RP powinna także służyć najbliższa sesja Parlamentu Europejskiego – najbardziej demokratycznej, pochodzącej z bezpośredniego wyboru, instytucji UE. Mamy nadzieję, że w debacie na ten temat europosłowie wybrani na obszarze RP będą kierować się interesem i wolą swoich wyborców- obywateli UE, a nie lojalnością wobec władz swoich partii, które rekomendowały ich do ubiegania się o mandat i spełniania tej roli.
(-) Robert Smoleń - prezes Stowarzyszenia