Image is not available
arrow
arrow

Witamy na naszej witrynie

Witam w witrynie internetowej POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PROINTEGRACYJNEGO – EUROPA. Tutaj sympatycy idei europejskiej kontaktują się, dyskutują i pozyskują informacje o UE. Ale nie tylko: jak przystało na nowoczesną organizację, ta strona jest w Stowarzyszeniu narzędziem do podejmowania decyzji; za jej pośrednictwem konsultujemy projekty i głosujemy w ich sprawach. 

podpis

Zobacz więcej

Szczególnie polecamy

Artykuł 2
Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

PERŁA EUROPEJSKA 2003

Na posiedzeniu w dniu 24 lutego2003 roku, mając na uwadze liczne grono osób i instytucji zaangażowanych w promowanie idei europejskiej w Polsce, tworzących od lat fundamenty ruchu na rzecz integracji, będących „perłami naszej integracji”,

Kapituła w składzie:

 • Przewodniczący - Marek Grela
 • Wiceprzewodniczący – Prof. Jan Woroniecki
 • Członkowie: Małgorzata Pawlisz, Wiesława Ewa Plucińska, Andrzej Kalwas

Przyznała Nagrodę „Europejska Perła” za osobisty i instytucjonalny wkład w promowanie idei europejskiej w Polsce następującym osobom i instytucjom:

 

W KATEGORII OSOBISTOŚCI:

Reprezentanci Krajów UE

 • Jan Gawroński
 • Prof. Fand Kinsky
 • Ernest Wistrich CBE

Reprezentanci Polski

 • Prof. Bronisław Geremek
 • Prof. Danuta Hubner
 • Dr Jan Kułakowski
 • Dr Józef Oleksy
 • Dr Jacek Sariusz – Wolski
 • Róża Thun
 • Jan Truszczyński

W KATEGORII INSTYTUCJE:

Organizacje pozarządowe i instytucje publiczne:

 • Biura Informacji Rady Europy
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Polska Rada Ruchu Europejskiego
 • Stowarzyszenie Dom Europejski

Instytucje edukacyjne

 • Kolegium Europejskie w Brugii i Natolinie

Media

 • Radio Wolna Europa
 • The Warsaw Voice

Izby Gospodarcze

 • Związek Banków Polskich

Uroczystość wręczenia nastąpiła 20 marca 2003 roku o godz. 19:30 podczas uroczystej Gali „Europejskich Pereł” w ramach programu Międzynarodowej Konferencji „Mobilizacja opinii publicznej w obliczu integracji Polski z Unią Europejską”.
Galę prowadziła Anna Popek.